Knutmarka Leirskole
Knutmarka Leirskole

Kostnader

Kostnader

I år (pr 1.1.2024) betaler elevene totalt kr. 2800,- for et fem dagers opphold. Lærere/ledsagere; inntil 2 gratis (minimum 16 elever), ut over dette betales kr 2800,- pr uke pr ledsager.

Dette er et meget rimelig tilbud i forhold til sammenlignbare leirskoler. I denne sammenhengen er det viktig å se på hva brukerne får igjen av fasiliteter, aktiviteter og ekskursjoner.

Ekskursjonsutgifter

Av totalbelø pet (kr 2800,-/uke), er kr. 500,- øremerket ekskursjoner. Dette kronebelø pet dekker leirskolens utgifter vedrørende transport til/fra lokale reisemå l, turer på Lofothavet, akvariumsbesøk og annet. Leirskoleopphold planlegges gjerne over lang tid. Hos oss fører vi bestillingslister for kommende femårs-periode. Det er derfor lurt å ta kontakt med oss så tidlig som mulig, slik at klassen kan legge oppholdet til ønsket årstid.

Depositum.

Et kronebeløp tilsvarende ca. 10% av totalbeløpet betales 1 år før anskomst, vha utsendt faktura. Sluttsummen betales senest to uker etter oppholdet - i hht faktura.

LOFOTEN FERIESENTER
8300 SVOLVÆR

4580.13.94578 Sparebanken 1 Nord Norge

Bestillinger/avbestillinger

Vertsbedriften er behjelpelig med informasjon over tlf. 76 07 21 64.

Merk at bestillinger er bindene og avbestillinger må skje skriftlig til Knutmarka leirskole eller Lofoten Feriesenter

Av den grunn er våre frister for kansellering av opphold 1 år før oppholdet skal finne sted .