Knutmarka Leirskole
Knutmarka Leirskole

Forberedelser

 • Kontakt oss pr. brev, telefon, mail eller via vår nettside for å vite hvilke uker som er ledige.42
 • Kontakt rektor/skolesjef og undersøk hvorvidt det er mulig å få økonomisk støtte av skole/kommune.
 • Diskuter i klasseråd leirskoleoppholdet. Kostnader, alternative finansieringsmåter, informasjon fra leirskolen o.a.
 • Innkall til foreldremøte og orienter om planene. Avklar praktiske spørsmål (Ordensregler, utstyr, merking av klær, reise, forsikring, lommepenger, antall ledere....).
 • Bekreft oppholdet skriftlig. Leirskolen vil også skriftlig bekrefte mottatt bestilling
 • Lærer må få oversikt over elever med allergier og spesielle behov.
 • Det er lærer som avgjør behov for hvor mange voksne som skal delta på leirskoleoppholdet utover de tilreisende lærerne. Hvis det er et stort behov ta kontakt med leirskolen på forhånd.

Lærer vil få tilsendt et skjema som skal fylles ut og returneres til leirskolen med spørsmål om ankomst og avreise tid samt spesielle behov. Skjemaet gir også mulighet til å dele elevene inn i grupper forslag hvem som kan bo i lag. Dette sendes senest en uke før oppholdet begynner.

Regler

 1. Vi venter at du på leirkolen vil bidra til at det alltid er den beste orden på hyttene, i hovedhuset og i leirskoleområdet. Vi forventer også at du behandler alt av leirskolens inventar med varsomhet.
 2. Vær høflig, hjelpsom og omgjengelig og gjør ditt til at leirskoleoppholdet blir så hyggelig som mulig. 13
 3. Leirskolens område skal ikke forlates uten tillatelse fra klasselærer/leirskoleledelse
 4. Vis naturvett! Respekter alt liv og vær varsom med landskapet rundt deg.
 5. Røyking og bruk av fyrstikker og levende lys på hyttene og i leirskolens umiddelbare nærhet er forbudt. Vedovnene skal ikke brukes uten at det er gitt tillatelse til dette.
 6. Musikkanlegg brukes med fornuft slik at det ikke forstyrrer andre elever.
 7. Hems og gulv på hyttene vaskes hver dag. Kjøleskapet rengjøres før avreise. Toalettet rengjøres ekstra grundig. Forlat hytten i den stand du selv ønsker å finne den.
 8. Rengjøringsutstyr settes på plass etter bruk.
 9. Bruk helst tøfler/innesko i hyttene, ikke støvler. Evt. skopussing / smøring av ski foregår på anvist sted.
 10. Tørking av tøy foregår på hyttene/tørkerom i hovedhuset.
 11. Vis bordskikk.
 12. Papir og annet avfall legges i avfallsdunker utenfor de enkelte hyttene.
 13. Når du er sistemann som forlater hytten, lukker du vinduene, låser hytta og henger nøkkelen på anvist sted i hovedhuset. Slokk lyset!
 14. Nattero fra kl. 22.30 til vekking kl. 07.30. Lys i hovedrom skal være av.
 15. Besøk på hyttene etter kl. 22.30/23.00 er ikke tillatt.
 16. Lamper/lys og ovner på hyttene må ikke tildekkes med gardiner, klær o.a. Respekter skiltene: Må ikke tildekkes. Brannfare.
 17. Brann og sykdom varsles til lærer/vaktmester som igjen varsler brannvesen, lege og politi.
 18. Feil og mangler ved hyttene meldes straks til leirskoleledelsen.

Med hilsen oss som arbeider ved Knutmarka Leirskole.

Ansvar

Elevene rydder og holder orden på sine hytter og tar i løpet av leirskoleuka del i en frokost- eller middagsvakt. De blir ved fremmøte orientert om 40ordensreglementet. Lærerne har ansvaret for all undervisning på dagtid (fra kl. 08.30 til kl. 16.00. Leirskolen ønsker også at forholdene blir lagt til rette for en meningsfylt fritid.

Klasselærere har i følge leirskoleavtalen også en følgeplikt tilsvarende egen leseplikt (25 t.), men denne håndheves fleksibelt ved Knutmarka.

Vår erfaring med denne ansvarsfordelingen er at den gir de medfø lgende lærere muligheter til å kunne hygge seg under oppholdet uten at alt for mye arbeid faller på han/henne. Det er imidlertid viktig at klasselæ reren på forhånd avklarer med elevene hvilke retningslinjer som skal gjelde for oppholdet. Ved leirskolen er vi konsekvente i forhold til reglementet. Grove brudd på regelverket gir ikke nødvendigvis "nye" sjanser.

På samme tid har vi et system som er så fleksibelt at også vanskelige elever kan leve med det. Det må fra lærerens side understrekes at den enkelte elev selv er ansvarlig for at oppholdet skal bli vellykket. Mottoet må være: Hva kan jeg gjøre for å skape trivsel for mine medelever? Sosial trening er en viktig del av leirskoleoppholdet.