Utskrift

Lofoten tilbyr ofte varierende værforhold, det kan derfor være lurt å kontakte leirskolen i forkant av et opphold, for å avklare de lokale vær og føreforholdene.

Generell helårig utstyrsliste:4

NB! Elevenes effekter bør merkes med tydelig navn og adresse.

Fra september og utover må elevene være forberedt på "høstdager", og de bør ta med seg lue og votter. Likeledes bør regntøy følge elevene også på vinteropphold. Heller ikke i februar/mars er vi garantert stabil kulde.

NB!!! Vi anbefaler at elevene ikke har med seg mobiltelefoner under oppholdet. Hvis klassen ønsker det bør tilreisende lærer ha kontroll på telefonene og dele disse ut til bruk på ettermiddag innenfor avtalt tidsperiode.