Utskrift
 1. Vi venter at du på leirkolen vil bidra til at det alltid er den beste orden på hyttene, i hovedhuset og i leirskoleområdet. Vi forventer også at du behandler alt av leirskolens inventar med varsomhet.
 2. Vær høflig, hjelpsom og omgjengelig og gjør ditt til at leirskoleoppholdet blir så hyggelig som mulig. 13
 3. Leirskolens område skal ikke forlates uten tillatelse fra klasselærer/leirskoleledelse 
 4. Vis naturvett! Respekter alt liv og vær varsom med landskapet rundt deg.
 5. Røyking og bruk av fyrstikker og levende lys på hyttene og i leirskolens umiddelbare nærhet er forbudt. Vedovnene skal ikke brukes uten at det er gitt tillatelse til dette.
 6. Musikkanlegg brukes med fornuft slik at det ikke forstyrrer andre elever. 
 7. Hems og gulv på hyttene vaskes hver dag. Kjøleskapet rengjøres før avreise. Toalettet rengjøres ekstra grundig. Forlat hytten i den stand du selv ønsker å finne den. 
 8. Rengjøringsutstyr settes på plass etter bruk.
 9. Bruk helst tøfler/innesko i hyttene, ikke støvler. Evt. skopussing / smøring av ski foregår på anvist sted.
 10. Tørking av tøy foregår på hyttene/tørkerom i hovedhuset. 
 11. Vis bordskikk. 
 12. Papir og annet avfall legges i avfallsdunker utenfor de enkelte hyttene.
 13. Når du er sistemann som forlater hytten, lukker du vinduene, låser hytta og henger nøkkelen på anvist sted i hovedhuset. Slokk lyset! 
 14. Nattero fra kl. 22.30 til vekking kl. 07.30. Lys i hovedrom skal være av. 
 15. Besøk på hyttene etter kl. 22.30/23.00 er ikke tillatt. 
 16. Lamper/lys og ovner på hyttene må ikke tildekkes med gardiner, klær o.a. Respekter skiltene: Må ikke tildekkes. Brannfare. 
 17. Brann og sykdom varsles til lærer/vaktmester som igjen varsler brannvesen, lege og politi. 
 18. Feil og mangler ved hyttene meldes straks til leirskoleledelsen.   

Med hilsen oss som arbeider ved Knutmarka Leirskole.