Utskrift

Leirskolen ønsker også at forholdene blir lagt til rette for en meningsfylt fritid. På området er det en del aktiviteter som elevene kan gjøre på ettermiddagene. Tilreisende lærere/reiseledere ansvaret etter kl16.00. Dessuten vil vi gjennomføre en musikalsk kulturkveld en gang i uken.

På  Knutmarka kan vi blant annet tilby:41