Utskrift

Lærer vil få tilsendt et skjema som skal fylles ut og returneres til leirskolen med spørsmål om ankomst og avreise tid samt spesielle behov. Skjemaet gir også mulighet til å dele elevene inn i grupper forslag hvem som kan bo i lag. Dette sendes senest en uke før oppholdet begynner.