• Kontakt oss pr. brev, telefon, mail eller via vår nettside for å vite hvilke uker som er ledige.42
  • Kontakt rektor/skolesjef og undersøk hvorvidt det er mulig å  få økonomisk støtte av skole/kommune.
  • Diskuter i klasseråd leirskoleoppholdet. Kostnader, alternative finansieringsmåter, informasjon fra leirskolen o.a.
  • Innkall til foreldremøte og orienter om planene. Avklar praktiske spørsmål (Ordensregler, utstyr, merking av klær, reise, forsikring, lommepenger, antall ledere....).
  • Bekreft oppholdet skriftlig. Leirskolen vil også  skriftlig bekrefte mottatt bestilling.

Send klasseliste til leirskolen med ankomsttid og avreise. Dette senest fire uker før oppholdet begynner.

På  foreldremøtet bør læreren også  be foreldre om å  ta kontakt hvis noen av elevene har spesielle problemer/sykdommer; astma, allergier, sukkersyke o.s.v. Det bø r nevnes at sengeve ting kan forekomme, men dette er ikke til hinder for et vellykket leirskoleopphold. Gi oss beskjed om slike forhold, så tar vi hensyn til dette ved innkvartering på hyttene.