Utskrift

Ved Knutmarka leirskole har vi  mange å rs erfaring med tilrettelegging av spennende aktiviteter for barn og voksne. Derfor kan vi tilby vå re brukere et faglig forsvarlig og variert program.

Daglige rutiner:31

Mandag. 09.00-16.00 Uteaktiviteter:

Tirsdag. 09.00-16.00 Aktivitetsdag:

Onsdag. 09.00-16.00:39

Torsdag. 09.00-16.00 Grottevandring m.m

Fredag. 09.00...Div aktiviteter og felles avslutning

Programmet kan avvike noe fra planen, vi forsøker å  tilpasse dette i forhold til brukernes ønsker og behov.